Aktivity

1956-1970 Medzilaborce, výtvarno-propagačná činnosť
1971-2007 Interiérová kovotepecká a sakrálna tvorba
1973-1978 Ocenenia na amatérskych výtvarných súťažiach
1975-1977 Starý Smokovec, Tatranská galéria, ocenenia v krajskej súťaži amatérskych výtvarníkov
1975 Dubnica nad Váhom, Dom kultúry, celoslovenská súťaž amatérskej tvorby, ocenenie
1976 Košice, Krajský dom osvety, finančné ocenenie za tematickú súťaž
1977 Prešov, Stavoprojekt, prvá samostatná výstava
1978 Klub výtvarníkov amatérov pri DK ROH v Prešove, kolektívna výstava
1979 Prešov, DK ROH, kolektívna výstava klubu
1980 Prešov, DK ROH, samostatná výstava „Mikuláš Gajdoš – Obrazy“
1985 Habura, Dom kultúry, samostatná výstava „Mikuláš Gajdoš – Výber z tvorby“
1986 Bardejov, Šarišské múzeum, samostatná výstava „Mikuláš Gajdoš – Maľba“
1989  

Na základe prijímacieho konania do Zväzu slovenských umelcov prijatý do organizácie – Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave

1990-1991 Košice, Východoslovenská galéria, členské výstavy
1991 Slobodné umelecké povolanie
1992  

Košice, Galéria Jakobyho, členská výstava Tvorivé trojmesačné štipendium za diela: Rovesníci, Rozhovor, Pouličný  ruch, Študentský kút, Krajina s vežou, Vedľajšia ulička, Slávka, V obrazárni

1993  

Habura, Dom kultúry, samostatná výstava(450. výročie prvej písomnej zmienky)
Bardejov, Šarišské múzeum, samostatná výstava „Mikuláš Gajdoš – Maľba“

1993-1994 Kolektívne výstavy „Prešovskí rusínski maliari“, Krynica  (Poľsko), Snina, Prešov, Humenné
1994  

Svidník, Štátne múzeum rusínsko-ukrajinskej kultúry, kolektívna výstava,
„Umenie Rusínov – Ukrajincov XX. storočia“

1994 Jednomesačný tvorivý pobyt v SRN
1995  

Nemecko, Vlastivedné múzeum v Gunzburgu, samostatná výstava
„Mikuláš Gajdoš – Stretnutia“

1995,1996 Dvojmesačné tvorivé pobyty v Erie, Pennsylvánia, USA
1997  

 

Medzilaborce, Múzeum moderného umenia Andy Warhola, samostatná
výstava „Mikuláš Gajdoš – Maľba“ Kolektívna výstava „Aktuality rusínskych výtvarníkov“
Prešov, Šarišská galéria, samostatná výstava
„Mikuláš Gajdoš – Výber z tvorby“

1998,2000 Študijné dvojmesačné pobyty v USA, Dallas (Texas)
2000 Medzinárodné sympózium maľby, Michalovce, kolektívna výstava
2001  

Komárno, Galéria národov, samostatná výstava
Výstava rusínskej kultúry, Vlastivedné múzeum Prešov, Osvetové stredisko
Stará Ľubovňa, Osvetové stredisko Svidník
Výtvarné stretnutie, Šarišské múzeum, Bardejov
Nowy Sacz (Poľsko), Galéria Dawna Synagoga, „Sztuka nie ma granic“,
spoločná výstava poľských a prešovských umelcov

2002 Samostatná výstava Cafe Galéria, Prešov
Krajské múzeum v Prešove, 3+15, kolektívna výstava
2003 Šarišské múzeum v Bardejove, 3+15, kolektívna výstava
Svetový kongres Rusínov, Šarišská galéria v Prešove, kolektívna výstava
Samostatná výstava, „Mikuláš Gajdoš – Výber z tvorby“,
Reštaurácia Platan, Prešov
2004 Sympózium maľby, Bardejov, kolektívna výstava
Kolektívna výstava, „Výtvarné stretnutia“, Šarišské múzeum v Bardejove
Krajský výtvarný salón, Šarišská galéria v Prešove
MMUAW v Medzilaborciach, kolektívna výstava zo zbierok ŠG v Prešove
2005 Kolektívna výstava prešovských výtvarníkov v Krosne (Poľsko)
MMUAW v Medzilaborciach, samostatná výstava
Krajský výtvarný salón v Galérii na Hlavnej 44 v Prešove
Samostatná výstava „Výber z tvorby“, Reštaurácia Via Magna, Prešov
Samostatná výstava „Mikuláš Gajdoš – Najnovšia tvorba“,
Reštaurácia Maxim   Prešov
2006 Krajský výtvarný salón, Galéria na Hlavnej 44 v Prešove
Medzinárodný výtvarný plenér, Mesto Prešov a Galéria
Átrium v Prešove
Krajský salón, Šarišská galéria v Prešove
2007 Krajský salón, Šarišská galéria v Prešove, výstava v Nowom Saczi
Krajský salón, Galéria na Hlavnej 44 v Prešove
Výstava skupiny EO IPSO, Galéria Átrium v Prešov
Medzinárodný maliarsky plenér 2007, Mesto Prešov a Galéria Átrium v Prešove
Po plenérová výstava Medzinárodného maliarskeho plenéru 2006
v ŠG v Prešove
Východoslovenský salón, Galéria na Hlavnej v Prešove
III. Medzinárodný  plenér umeleckých remesiel a maľby v Brekove,
okr. Humenné
Juhočeské múzeum v Českých  Budejoviciach, Intersalón
AJV 2007, Medzinárodná
prehliadka výtvarného umenia dneška
Po plenérová  výstava III. Medzinárodného plenéru
umeleckých  remesiel a maľby v Brekove,
Galéria zámku v Krasyczine (Poľsko)
Galéria VEBA, Komenského 34 Košice, výstava diel
z Medzinárodného maliarského
Plenéru  mesta Prešov a Galérie Átrium 2007
Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach,
„Mikuláš Gajdoš – Jubileum“
2008 Vlastivedné múzeum Trebišov, výstava „Mikuláš Gajdoš –
Výber “a „Rudolf Hofer -Z tvorby“
Poplenérová výstava III. Medzinárodného plenéru umeleckých
remesiel a maľby v Brekove,
Zámok Kazimierzowskiego w  Przemyslu  (Poľsko)
Medzinárodné maliarske a sochárske Sympózium Michalovce 2008
Celoslovenský výtvarný salón 2008, výstavy: Bardejov
Kultúrne  centrum, Vlastivedné
Múzeum v Trebišove, Múzeum a galéria v Gorlice (Poľsko)
2009 XIII. Intersalón AJV 2009, České Budejovice, Medzinárodná
súťažná prehliadka výtvarného umenia dneška, Kultúrny
priestor  Sladovna Pisek a Kulturmodell Pasov (Nemecko)
2010 Kysucká galéria, Celoslovenský salón ASA na zámku Koščanica
Galéria Átrium a Mesto Prešov, medzinárodný výtvarný Salón 2010